Webcreation - Support > ถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน

ทำไมรูปของ user บางคนไม่แสดงภาพครับ ตามภาพ

(1/1)

meemychak:
ทำไมรูปของ user บางคนไม่แสดงภาพครับ  ตามภาพ


Webcreation:
พาธของรูปประจำตัวเสีย ครับ แก้ไขโปรไฟล์แล้วอัพใหม่ ก็มีภาพแล้ว

meemychak:

--- อ้างจาก: Webcreation ที่ 14/พ.ค./2015 07:46:16 ---พาธของรูปประจำตัวเสีย ครับ แก้ไขโปรไฟล์แล้วอัพใหม่ ก็มีภาพแล้ว

--- End quote ---

หมายถึงให้สมาชิกอัพเองหรือ ว่าเราเปลี่ยนให้ครับ 

Webcreation:
สมาชิกอัพเองครับ แก้ไขโปรไฟล์ของเขาเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version